Об утверждении Правил маркировки и прослеживаемости табачных изделий

  • 09.02.2023
  • |
  • 0
  • |
  • 331
  • |
  • 0

Дата письма 09.02.2023

Уважаемые налогоплательщики!!

Об утверждении Правил маркировки и прослеживаемости табачных изделий

 Управление государственных доходов по Илийскому району Алматинской области сообщает, что в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2 марта 2022 года № 242 «Об утверждении Правил маркировки и прослеживаемости табачных изделий» внесены изменения в том числе в Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 сентября 2020 года № 927.

Теперь розничным реализаторам можно не использовать 2Д сканер при реализации табачных изделий. Однако в этом случае реализаторы должны электронно отправлять информацию о проданных табачных изделиях, иначе вывод из оборота табачных изделий будет осуществляться системой автоматически.

С 20 марта 2022 года вступают в силу изменения в Правила маркировки и прослеживаемости табачных изделий. Изменения заключаются в упрощении требований к розничным реализаторам в виде добровольного использования програмно-аппаратных комплексов и наличия средства сканирования и распознавания средств идентификации табачных изделий (2Д сканер). Ранее правила были утверждены приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 сентября 2020 года № 927.

Также продлен срок подтверждания актов приема-передачи с 1 дня на 5 календарных дней.

В КГД напомнили, что согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 10 сентября 2020 года № 568 «Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке» с 01.10.2020 года внедрена маркировка на табачные изделия, с 1 апреля 2021 года на иные виды табачных изделий такие как стики, сигары, сигарилы, кальянный табак и т.д.

Маркировка табачных изделий средствами идентификации обеспечивает прослеживаемость табачных изделий от производства/импорта до реализации конечному потребителю. Благодаря такой маркировке потребители могут получить подробную информацию о приобретаемом товаре.

В виду исключения бумажных акцизных марок, с 1 января 2022 года табачные изделия маркируются исключительно средствами идентификации.

В целом же маркировка дает импульс для цифровизации торговых предприятий, переход на электронные накладные ускорит прием-передачу товаров, снизит человеческий фактор в логистике, даст возможность владельцам бизнеса управлять дистанционно своими торговыми точками.

Кроме того, розничным реализаторам необходимо в обязательном порядке подтверждать получение товаров в «ИС МПТ».

 Құрметті салық төлеушілер!!!

 Темекі бұйымдарын таңбалау және қадағалау қағидаларын бекіту туралы

 Алматы облысы Іле ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы «Темекі бұйымдарын таңбалау және қадағалау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2022 жылғы 2 наурыздағы № 242 бұйрығына сәйкес, оның ішінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2020 жылғы 28 қыркүйектегі № 927 бұйрығына өзгерістер енгізілгенін хабарлайды.

Енді бөлшек саудагерлер темекі өнімдерін сату кезінде 2D сканерін пайдаланбауына мүмкіндік берілген. Алайда, бұл жағдайда сатушылар сатылған темекі өнімдері туралы ақпаратты электронды түрде жіберуі керек, әйтпесе темекі өнімдерін айналымынан шығару Жүйемен автоматты түрде жүзеге асырылады.

2022 жылғы 20 наурыздан бастап темекі өнімдерін таңбалау және қадағалау ережелеріне өзгерістер күшіне енеді. Өзгерістер ХКК кешендеріне бағдарламалық-аппараттық құралдарды ерікті пайдалану түріндегі бөлшек саудагерлерге қойылатын талаптарды жеңілдетуден тұрады.

Сондай-ақ қабылдау-тапсыру актілерін растау мерзімі 1 күннен 5 күнтізбелік күнге ұзартылды.

МКК "таңбалауға жататын тауарлардың тізбесін айқындау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 10 қыркүйектегі № 568 қаулысына сәйкес 01.10.2020 жылдан бастап темекі өнімдеріне, 2021 жылғы 1 сәуірден бастап темекі өнімдерінің таяқшалар, сигаралар, сигарилдер, кальян темекілері және т. б. сияқты өзге де түрлеріне таңбалау енгізілгенін еске салды.

Темекі бұйымдарын сәйкестендіру құралдарымен таңбалау темекі бұйымдарының өндірістен - импорттан түпкілікті тұтынушыға өткізілуіне дейін қадағалануын қамтамасыз етеді. Осы таңбалаудың арқасында тұтынушылар сатып алынған өнім туралы толық ақпарат ала алады.

Қағаз акциздік маркаларды алып тастауды ескере отырып, 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап темекі өнімдері тек сәйкестендіру құралдарымен таңбаланады.

Жалпы, таңбалау сауда кәсіпорындарын цифрландыруға серпін береді, электрондық жүкқұжаттарға көшу тауарларды қабылдау-беруді жеделдетеді, логистикадағы адами факторды төмендетеді, бизнес иелеріне өздерінің сауда нүктелерін қашықтықтан басқаруға мүмкіндік береді.

Бұдан басқа, бөлшек саудагерлер міндетті түрде «МПТ АЖ» тауарларын алғанын растауы қажет.

Автор: Управление государственных доходов по Илийскому району тел. для справок 8(72752)20172

Комментарии


Оформить подписку

Будьте в курсе наших акций и спецпредложений!