Финансовые инструменты

Рынок ценных бумаг

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КҮРЕС/Нарушение законодательства Республики Казахстан о пенсионном обеспечении и об обязательном социальном страховании
orazbakieva_49911
Оразбакиева Сауле
СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КҮРЕС/Нарушение законодательства Республики Казахстан о пенсионном обеспечении и об обязательном социальном страховании
от 13.06.2024 19:44
orazbakieva_49911
Оразбакиева Сауле
Елімізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелерін реттейтін Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі, Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодесі, Еңбек кодексі, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңы, Қазақстан Респбуликасы Президентінің Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілерінің Ар-намыс кодексі негізгі нормативтік құқықтық актілері болып табылады.
Осы аталған саладағы қабылданған Заңнамалардың басты мақсаты – азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға, сыбайлас жемқорлық көріністерінен туындайтын қауіп қатерден республиканың ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, осыған байланысты құқық бұзушылықтың, қылмыстың алдын алу, анықтау, олардың жолын кесу және ашу, олардың зардаптарын жою және кінәлілерді тиісті жауапқа тартумен қатар, демократиялық негіздерді, мемлекеттік басқарудағы жариялылық пен бақылауды кеңейтуге халықтың мемлекет пен оның құрылымдарына деген сенімдерін нығайтуға, білікті мамандарды мемлекеттік қызметке кіруге ынталандыруға, мемлекеттік міндеттерді атқаратын адамдардың риясыз адалдығы үшін жағдайлар жасауға бағытталғаны жөнінде атап өту қажет.
Сыбайлас жемқорлықпен күрес мәселелері кез-келген мемлекет үшін өзекті проблемалардың бірі. Барлық елдерде оның трансұлттық сипаты танылып, оған қарсы экономикалық, құқықтық және басқада шаралар қолданылуда.
Қазақстан Республикасында тәуелсіздік алған мезеттен бастап бұл аса ауыр қылмыстарға қатысты қатаң мемлекеттік саясат қалыптасты. Еліміз ТМД мемлекеттерінің арасында бірінші болып 1998 жылы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» арнайы заңын қабылдады. Кейіннен бұл саладағы ұлттық заңнаманы жетілдіру барысында Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы, Трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа қарсы конвенцияларын және басқада жалпы жұртта ныған халықаралық актілерді ратификациялап, сыбайлас жемқорлыққа қарсы бүкіләлемдік қоғамдастықтың тең мүшесіне айналды.
Сыбайлас жемқорлық өте қауіпті жағымсыз әлеуметтік көріністердің бірі болып табылады, сондықтан, мемлекеттік қызметкерлердің қатарын мемлекеттің мүддесін жоғары дәрежеде қорғай білетін кадрлармен толықтыруды, кездойсоқ адамдардың мемлекеттік қызметке кіріп кетпеуін қамтамасыз ететін қосымша жан-жақты шараларды күшейту қажеттілігі артып келеді.Алматы қаласы Жетісу ауданы бойынша
Мемлекеттік кірістер басқармасы
Бас маман Жансарбаева А.К.

Нарушение законодательства Республики Казахстан о пенсионном обеспечении и об обязательном социальном страховании

Уважаемые налогоплательщики! Управление государственных доходов по Жетысускому району г.Алматы доводит до вашего сведения, что за неудержание или неполное удержание налоговым агентом сумм налогов, подлежащих удержанию и перечислению в бюджет, в срок, установленный налоговым законодательством Республики Казахстан влечет штраф непредставление в орган государственных доходов списков вкладчиков единого накопительного пенсионного фонда, в пользу которых взыскивается задолженность по обязательным пенсионным взносам и списков участников системы обязательного социального страхования, за которых производятся социальные отчисления, а также неуплаты (неперечисления), несвоевременной или неполной уплаты (перечисления) обязательных пенсионных взносов, социальных отчислений предусмотрена административная ответственность по ст. 91, 92 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» и влечет предупреждение.
Указанное правонарушение совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания влечет штраф (статья 91 части 7, статья 92 части 3 Кодекса РК «Об административных правонарушениях»), размер штрафа зависит от суммы неуплаченных (неперечисленных), несвоевременно или неполно уплаченных (перечисленных) обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений:
- для физических лиц в размере 10 % от суммы,
-для субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере 20 % от суммы,
- для субъектов среднего предпринимательства в размере 30 % от суммы,
- для субъектов крупного предпринимательства в размере 50 % от суммы.
В соответствии частью 5 статьи 803 КоАП РК в случае отсутствия или неявки надлежащим образом извещенного лица, совершившего административное правонарушение протокол об административном правонарушении составляется с отметкой об отсутствии или неявке лица, совершившего административное правонарушение.
Таким образом, призываем всех налогоплательщиков не нарушать сроки уплаты обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений.


Главный специалист
УГД по Жетысускому району
Жансарбаева А.К.
от 02.10.2018 09:21
Авторизуйтесь для ответа в теме

Оформить подписку

Будьте в курсе наших акций и спецпредложений!